Prawa Pacjenta

Prawo do skargi
 
* W przypadku naruszenia powyższych praw w trakcie udzielania świadczeń w Szpitalu pacjent ma prawo złożyć skargę do:
 
 • Dyrektora Szpitala za pośrednictwem Sekretariatu Dyrektora
 • Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
 • Zastępcy Dyrektora ds. Onkologii
 • Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
 • Zastępcy Dyrektora ds. Ośrodka Pediatrycznego
 • Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta i Komunikacji Społecznej
 • Ordynatora/ Kierownika Oddziału
 • Lekarza prowadzącego
 • Pielęgniarki oddziałowej
 
* Po wyczerpaniu trybu administracyjnego wewnątrz jednostki Pacjent może złożyć skargę do:
 
 • Organu Założycielskiego Szpitala
 • Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Okręgowej Izby Lekarskiej
 • Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 • Rzecznika Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia w Warszawie,

ul. Młynarska 46.
Bezpłatna infolinia / 9.00 – 21.00
800 190 590
22 532 82 50
faks: 22 532 82 30
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
 
 
 

PLIKI DO POBRANIA

Obróć ekran

Kopernik / OOśrodek Onkologii i Hematologii w Łodzi
ZAMKNIJ zamknij