Kopernik / pracownicy
ZAMKNIJ
prof. dr hab. n. med.
Józef Kozak
Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej
Kierownik Oddziału
Kopernik / pracownicy
ZAMKNIJ