Obróć ekran

Kopernik / OOśrodek Onkologii i Hematologii w Łodzi
ZAMKNIJ zamknij
Kopernik / oddziały
ZAMKNIJ
Kopernik / Oddział Chirurgii Onkologicznej
Kopernik /
Oddział Chirurgii Onkologicznej / kontakt
Ordynator:                                                                    
prof. nadzw. dr hab. n. med. Zbigniew Morawiec
 
Sekretariat
42 689 54 61

Pielęgniarka oddziałowa:
Małgorzata Kłodawska  
42 689 54 64

Pokój lekarski
42 689 54 59

Dyżurka pielęgniarek
42 689 54 65
Kopernik / pracownicy /
Oddział Chirurgii Onkologicznej
dr hab. prof. nadzw
Zbigniew Morawiec
Oddział Chirurgii Onkologicznej
Kierownik Oddziału
więcej
dr n. med.
Mariusz Pawlak
Oddział Chirurgii Onkologicznej
Z-ca Kierownika Oddziału
więcej
lek. med.
Marek Bamberski
Oddział Chirurgii Onkologicznej
Starszy asystent
więcej
lek. med.
Michał Galicki
Oddział Chirurgii Onkologicznej
Starszy asystent
więcej
dr hab. med.
Agnieszka Kołacińska
Oddział Chirurgii Onkologicznej
Starszy asystent
więcej
dr n. med.
Michał Lewandowicz
Oddział Chirurgii Onkologicznej
Starszy asystent
więcej
lek. med.
Marek Tazbir
Oddział Chirurgii Onkologicznej
Starszy asystent
więcej
dr n. med.
Arkadiusz Przybył
Oddział Chirurgii Onkologicznej
Starszy asystent
więcej
dr n. med.
Beata Romanowska-Pietrasiak
Oddział Chirurgii Onkologicznej
Starszy asystent
więcej
dr n. med.
Piotr Pluta
Oddział Chirurgii Onkologicznej
Koordynator Zespołu Breast Cancer Unit
więcej
dr n. med.
Maciej Naze
Oddział Chirurgii Onkologicznej
Starszy asystent
więcej
dr n. med.
Michał Libiszewski
Oddział Chirurgii Onkologicznej
Starszy asystent
więcej
lek. med.
Joanna Siembor
Oddział Chirurgii Onkologicznej
Starszy asystent
więcej
Kopernik / oddziały
ZAMKNIJ