Obróć ekran

Kopernik / OOśrodek Onkologii i Hematologii w Łodzi
ZAMKNIJ zamknij
Kopernik / oddziały
ZAMKNIJ
Kopernik / Oddział Ginekologii Onkologicznej i Chirurgii Onkologicznej
Kopernik /
Oddział Ginekologii Onkologicznej i Chirurgii Onkologicznej / kontakt
Kierownik:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Bieńkiewicz

Sekretariat
42 689 55 12

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Aleksandra Groblewska
42 689 55 13

Pokój lekarski / ginekolodzy
42 689 55 14/15

Pokój lekarski / chirurdzy
42 689 57 07

Dyżurka pielęgniarek
42 689 55 16/17
Kopernik / pracownicy /
Oddział Ginekologii Onkologicznej i Chirurgii Onkologicznej
prof. dr hab. n. med.
Andrzej Bieńkiewicz
Oddział Ginekologii Onkologicznej i Chirurgii Onkologicznej
Kierownik Oddziału
więcej
dr n. med.
Maciej Berkan
Oddział Ginekologii Onkologicznej i Chirurgii Onkologicznej
Zastępca Kierownika Oddziału
więcej
dr n. med.
Wojciech Jabłkowski
Oddział Ginekologii Onkologicznej i Chirurgii Onkologicznej
Starszy asystent
więcej
dr n. med.
Tomasz Michalski
Oddział Ginekologii Onkologicznej i Chirurgii Onkologicznej
Starszy asystent
więcej
dr n. med.
Katarzyna Wójcik-Krowiranda
Oddział Ginekologii Onkologicznej i Chirurgii Onkologicznej
Starszy asystent, adiunkt UM
więcej
lek. med.
Joanna Wrońska-Stefaniak
Oddział Ginekologii Onkologicznej i Chirurgii Onkologicznej
Młodszy asystent
więcej
mgr
Aleksandra Groblewska
Oddział Ginekologii Onkologicznej i Chirurgii Onkologicznej
Pielęgniarka oddziałowa
więcej
Kopernik / oddziały
ZAMKNIJ