Obróć ekran

Kopernik / OOśrodek Onkologii i Hematologii w Łodzi
ZAMKNIJ zamknij
Kopernik / oddziały
ZAMKNIJ
Kopernik / Oddział Hematologii
Kopernik /
Oddział Hematologii / kontakt
Kierownik:
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak
 
Sekretariat
42 689 51 91

Pielęgniarka oddziałowa:
mgr Katarzyna Stępień  
42 689 51 95

Pielęgniarka koordynująca na odcinku przeszczepowym:
mgr Aneta Tomaszewska
42 689 51 64

Pokój lekarski
42 689 51 93

Pokój lekarski / odcinek przeszczepowy
42 689 51 94

Dyżurka pielęgniarek
odcinek A
42 689 51 96
odcinek B
42 689 51 97
odcinek C
42 689 51 64

Laboratorium
42 689 57 26

Bank Komórek Krwiotwórczych
42 689 51 88

Pracownia Separacji Komórek Krwiotwórczych
42 689 51 97
 
Całodobowe konsultacje w ramach realizacji programu: "Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023":

1) tel. 0-42  272 59 66 (do godz. 15.00, od poniedziałku do piątku – prof. dr hab.n. med. Jacek Treliński)

2) tel. 0-42 689 51 93 (po godz. 15.00 oraz w soboty, niedziele i święta – lekarz dyżurny Oddziału Hematologii z Pododdziałem Chemioterapii – Klinika Hematologii)
Kopernik / pracownicy /
Oddział Hematologii
prof. dr hab. n. med.
Tadeusz Robak
Oddział Hematologii
Kierownik Oddziału
więcej
dr n. med.
Agnieszka Janus
Oddział Hematologii
Zastępca Kierownika Zakładu
więcej
prof. dr hab. n. med.
Agnieszka Wierzbowska
Oddział Hematologii
Z-ca Kierownika Oddziału
więcej
prof. dr hab. n. med.
Piotr Smolewski
Oddział Hematologii
Z-ca Kierownika Oddziału
więcej
prof. dr hab. n . med.
Krzysztof Chojnowski
Oddział Hematologii
Starszy asystent
więcej
dr n. med.
Jerzy Błoński
Oddział Hematologii
Starszy asystent UM
więcej
dr n. med.
Olga Grzybowska-Izydorczyk
Oddział Hematologii
Starszy asystent UM
więcej
dr n. med.
Agnieszka Pluta
Oddział Hematologii
Starszy asystent UM
więcej
dr hab. n. med.
Anna Szmigielska - Kapłon
Oddział Hematologii
Starszy asystent UM
więcej
dr hab. med.
Jacek Treliński
Oddział Hematologii
Starszy asystent UM
więcej
dr n. med.
Anna Wolska-Washer
Oddział Hematologii
Starszy asystent UM
więcej
lek. med.
Konrad Stępka
Oddział Hematologii
Starszy asystent
więcej
Paweł Robak
Oddział Hematologii
Starszy asystent
więcej
dr n. med.
Halina Urbańska-Ryś
Oddział Hematologii
Straszy asystent
więcej
lek. med.
Weronika Nowak
Oddział Hematologii
Starszy asystent
więcej
dr n. med.
Małgorzata Zwolińska
Oddział Hematologii
Starszy asystent
więcej
lek. med.
Magdalena Witkowska
Oddział Hematologii
Starszy asystent
więcej
lek. med.
Hanna Wosik-Maliszewska
Oddział Hematologii
Starszy asystent
więcej
dr n. med.
Jadwiga Borowska-Kuźmicka
Oddział Hematologii
Starszy asystent w poradni/przychodni
więcej
lek. med.
Magdalena Szataniak
Oddział Hematologii
Starszy asystent
więcej
dr n. med.
Agnieszka Klonowska-Szymczyk
Oddział Hematologii
Starszy asystent w poradni/przychodni
więcej
Anna Gołębiowska
Oddział Hematologii
Asystent
więcej
Grzegorz Lewandowski
Oddział Hematologii
Młodszy asystent w poradni/przychodni
więcej
Piotr Stelmach
Oddział Hematologii
Młodszy asystent
więcej
lek. med.
Katarzyna Bliźniewska
Oddział Hematologii
Młodszy asystent
więcej
lek. med.
Paulina Stelmach
Oddział Hematologii
Młodszy asystent
więcej
Aneta Tomaszewska
Oddział Hematologii
Pielęgniarka koordynująca
więcej
Katarzyna Stępień
Oddział Hematologii
Pielęgniarka oddziałowa
więcej
Danuta Stankiewicz
Oddział Hematologii
Pielęgniarka
więcej
Krystyna Filipowicz
Oddział Hematologii
Pielęgniarka
więcej
Marzena Kowalczyk
Oddział Hematologii
Pielęgniarka
więcej
Kopernik / oddziały
ZAMKNIJ