Obróć ekran

Kopernik / OOśrodek Onkologii i Hematologii w Łodzi
ZAMKNIJ zamknij
Kopernik / oddziały
ZAMKNIJ
Kopernik / Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna
Kopernik /
Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna / kontakt
Rejestracja
42 689 56 23/24
42 689 56 26
42 689 56 29
Kopernik / pracownicy /
Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna
dr n. med.
Monika Kukulska
Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna
Kierownik Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej
więcej
dr n. med.
Janusz Bortkiewicz
Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna
Starszy asystent w poradni/przychodni
więcej
dr n. med.
Czesław Kuklewicz
Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna
Starszy asystent w poradni/przychodni
więcej
dr n. med.
Elżbieta Małecka
Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna
Starszy asystent w poradni/przychodni
więcej
lek. med.
Anna Myłyk-Kabza
Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna
Starszy asystent w poradni/przychodni
więcej
lek. med.
Fabian Obzejta
Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna
Starszy asystent w poradni/przychodni
więcej
dr hab. n. med.
Andrzej Prelich
Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna
Starszy asystent w poradni/przychodni
więcej
dr n. med.
Joanna Stempczyńska-Kącka
Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna
Starszy asystent w poradni/przychodni
więcej
dr n. med.
Marcin Wiszniewski
Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna
Starszy asystent w poradni/przychodni
więcej
lek. med.
Marzena Zalewska-Elham
Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna
Starszy asystent w poradni/przychodni
więcej
lek. med.
Anna Śmiałowska-Janiszewska
Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna
Starszy asystent
więcej
lek. med.
Joanna Kubicka-Wołkowska
Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna
Starszy asystent w poradni/przychodni
więcej
dr n. med.
Joanna Zimmer-Nowicka
Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna
Starszy asystent
więcej
Elżbieta Laska
Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna
Pielęgniarka Koordynująca Poradni Onkologicznych
więcej
Kopernik / oddziały
ZAMKNIJ