Kopernik / PRACOWNICY
Oddział Chemioterapii Nowotworów
II Oddział Chirurgii Onkologicznej
Pracownia Mammografii
Oddział Brachyterapii
Pododdział Chemioterapii
Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej
Oddział Chirurgii Onkologicznej
Oddział Chorób Rozrostowych
Oddział Ginekologii Onkologicznej i Chirurgii Onkologicznej
Oddział Hematologii
Oddział Laryngologii Onkologicznej
Oddział Medycyny Paliatywnej
Oddział Radioterapii i Onkologii Ogólnej
Pododdział Chemioterapii Jednego Dnia
Zakład Medycyny Nuklearnej
Pracownia Scyntygrafii
Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna
Zakład Teleradioterapii
Oddział Radioterapii
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Zakład Fizyki Medycznej
Poradnia Genetyczna
Zakład Anatomii Patologicznej i Histopatologii
Pracownia Endoskopii
Zakład Planowania Radioterapii
prof. dr hab. n. med.
Piotr Potemski
Oddział Chemioterapii Nowotworów
Kierownik Kliniki
więcej
dr n. med.
Urszula Czernek
Oddział Chemioterapii Nowotworów
Zastępca Kierownika Oddziału
więcej
dr n. med.
Jarosław Dyczka
Oddział Chemioterapii Nowotworów
Starszy asystent
więcej
dr n. med.
Sylwia Kaźmierczak-Łukaszewicz
Oddział Chemioterapii Nowotworów
Starszy asystent
więcej
dr n. med.
Joanna Połowinczak-Przybyłek
Oddział Chemioterapii Nowotworów
Starszy asystent
więcej
lek. med.
Magdalena Krakowska
Oddział Chemioterapii Nowotworów
Starszy asystent
więcej
lek. med.
Rafał Czyżykowski
Oddział Chemioterapii Nowotworów
Starszy asystent
więcej
dr n. med.
Sylwia Dębska-Szmich
Oddział Chemioterapii Nowotworów
Starszy asystent UM
więcej
lek. med.
Monika Ryś-Bednarska
Oddział Chemioterapii Nowotworów
Starszy asystent
więcej
lek. med.
Magdalena Ciążyńska
Oddział Chemioterapii Nowotworów
Młodszy asystent
więcej
lek. med.
Anna Janiak
Oddział Chemioterapii Nowotworów
Młodszy asystent
więcej
lek. med.
Małgorzata Mroczek
Oddział Chemioterapii Nowotworów
Młodszy asystent
więcej
lek. med.
Dominika Kulejewska
Oddział Chemioterapii Nowotworów
Młodszy asystent
więcej
dr n. biol.
Magdalena Kędzierska
Oddział Chemioterapii Nowotworów
Starszy asystent
więcej
lek. med.
Alicja Olszewska
Oddział Chemioterapii Nowotworów
Młodszy asystent
więcej
lek. med.
Katarzyna Rozmus
Oddział Chemioterapii Nowotworów
Młodszy asystent
więcej
lek. med.
Ewa Wrona
Oddział Chemioterapii Nowotworów
Młodszy asystent
więcej
lek. med.
Anna Zadrożna
Oddział Chemioterapii Nowotworów
Młodszy asystent
więcej
mgr
Agnieszka Dubieńska
Oddział Chemioterapii Nowotworów
pielęgniarka oddziałowa
więcej

Obróć ekran

Kopernik / OOśrodek Onkologii i Hematologii w Łodzi
ZAMKNIJ zamknij