Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

Projekt pn.: „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego” realizowany w latach 2010-2015

Przedmiotem projektu była modernizacja Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi poprzez zakup nowoczesnego sprzętu oraz aparatury medycznej, jak również przebudowę optymalizującą rozmieszczenie i funkcjonowanie poszczególnych oddziałów i przychodni na terenie Szpitala.

Zakres projektu obejmował następujące jednostki:
 • Oddział Chirurgii Onkologicznej (zespół operacyjno-zabiegowy)
 • II Oddział Chirurgii Onkologicznej- Kliniki Chirurgii Onkologicznej z Blokiem Operacyjnym (przebudowa istniejących sal operacyjnych)
 • Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna (Zespół Chirurgii 1-go dnia-gabinety zabiegowe, Endoskopia, Zakład Diagnostyki Obrazowej)
 • Pododdział Chemioterapii Jednego Dnia
 • Oddział Brachyterapii - część operacyjna
 • Oddział Chemioterapii Nowotworów z Pododdziałem Chemioterapii Jednego Dnia- Kliniki Chemioterapii Nowotworów
 • Oddział Chemioterapii (w tym Poradnia Genetyczna w ramach Zakładu Profilaktyki Onkologicznej)
 • Oddział Medycyny Paliatywnej
 • Oddział Chorób Rozrostowych
 • Oddział Hematologii - Klinka Hematologii
 • Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej - Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej
 • Oddział Ginekologii Onkologicznej
 • Oddział Radioterapii
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rzowoju Regionalnego, budżetu państwa oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
 

Obróć ekran

Kopernik / OOśrodek Onkologii i Hematologii w Łodzi
ZAMKNIJ zamknij