Obróć ekran

Kopernik / OOśrodek Onkologii i Hematologii w Łodzi
ZAMKNIJ zamknij
Kopernik / oddziały
ZAMKNIJ
Kopernik / Oddział Medycyny Paliatywnej
Kopernik /
Oddział Medycyny Paliatywnej / kontakt
Ordynator:
lek. med. Andrzej Dukowicz

Sekretariat
42 689 54 81

Pielęgniarka oddziałowa:
Ewa Morawska
42 689 54 85

Pokój lekarski
42 689 54 84

Dyżurka pielęgniarek
42 689 54 87
Kopernik / pracownicy /
Oddział Medycyny Paliatywnej
lek. med.
Andrzej Dukowicz
Oddział Medycyny Paliatywnej
Kierownik Oddziału
więcej
lek. med.
Bożena Misiewicz
Oddział Medycyny Paliatywnej
Zastępca Kierownika Oddziału
więcej
dr n. med.
Agnieszka Dobrowolska
Oddział Medycyny Paliatywnej
Starszy asystent
więcej
lek. med.
Beata Budka
Oddział Medycyny Paliatywnej
Starszy asystent
więcej
lek. med.
Maria Karczewska
Oddział Medycyny Paliatywnej
Starszy asystent
więcej
lek. med.
Małgorzata Sokalszczuk
Oddział Medycyny Paliatywnej
Starszy asystent
więcej
piel. specjal.
Ewa Morawska
Oddział Medycyny Paliatywnej
pielęgniarka oddziałowa
więcej
Kopernik / oddziały
ZAMKNIJ